Spelet Mahjong

Som man hör på namnet härstammar Mahjong från Kina och är alltså ett kinesiskt sällskapsspel. Spelet är gjort för fyra deltagare, men kan givetvis spelas med någon mer eller mindre. För att spela Mahjong behövs det skicklighet, att man kan planera men även en hel del tur som i de flesta spel. Ett parti av Mahjong består av fyra ronder för varje vind, vilket innebär 16 ronder. Den som vinner spelet är den person som har fått ihop flest poäng efter de 16 ronderna. Genom att en av spelarna som inte sitter som östans vind erhåller Mahjong, så avslutas spelet. Skulle det vara så att ingen spelare erhåller Mahjong så spelas ronden om då det inte delas ut några poäng.

Utrustning

Den utrustning man behöver för att spela Mahjong är 136 eller 144 spelbrickor, som även kallas stenar i spelet. Förr i tiden var brickorna gjorda av bambu eller ben, men numera tillverkas de i plast. De finns spel kvar som är tillverkade i bambu och ben, och de är ofta väldigt eftertraktade bland kineser. Brickorna, eller stenarna, är indelade i sju serier som är vindar, cirklar, drakar, tecken, bambu, blommor och årstider. Alla dessa serier består av ett antal valörer, och endast fyra stenar från samma serie har samma valör, förutom årstider och blommor som endast har en av varje valör. Tecken, bambu och cirklar har 9 valörer, vindar har fyra valörer som är östan, sunnan, västan och nordan. Tre valörer har drakar, vilket är grön, röd och vit. Väljer man att spela med 136 brickor istället för 144 så plockar man bort årstiderna och blommornas brickor.

Inledningen av spelet

Inledningen av varje omgång är att alla stenar läggs med din valörsida neråt mot bordet, som exempelvis brickorna i Alfapet. Efter det bygger man den fyrsidiga muren som består av 36 stenar som är fördelade på två våningar. Den spelare som får börja är den som har den vind som är rondens vind. Med vind menas vädersträck. Började spelare får då slå två tärningar för att sedan bestämma vilken del av muren som spelbrickorna ska börja delas ut från. Eftersom muren har fyra sidor så är det anledningen till att man helst ska vara fyra spelare i Mahjong. Efter att spelaren bestämt sida på muren så ska spelaren även slå tärningarna en gång till för att bestämma från vilken av spelbrickorna som ska bryta muren. De två stenarna som plockar från muren läggs ovanpå muren. Den första läggs mellan första, den andra samt femte och sjätte stenen läggs medurs från brottet. Dessa 14 stenar som har blivit flyttade symboliserar ruinen. Efter att ruinen har bildats så får spelaren som har rondens vind dela ut 13 stenar till varje spelare, samt 14 stenar till sig själv.

Hur vinner man?

För att vinna måste man erhålla Mahjong. Det är när en spelare får fyra kombinationer och ett par. Exempelvis tre stenar ur en och samma serie och samma valör kan vara en kombination. Den kombinationen kallas för pong. Även fyra stenar ur samma serie med samma valör kan vara en kombination, som kallas för kong. Kombinationen chow får en spelare genom att få tre stenar ur samma serie samt att stenarna ska ha valörer i en serie. Ett par är simpelt, två spelbrickor ur samma serie med samma valör. Summan av alla dessa kombinationer och par som krävs för att få Mahjong är 14 stenar. Det enda som kan ge en spelare Mahjong direkt på givet är endast rondens vind. Dock är det väldigt ovanligt, men inte omöjligt, att en person får Mahjong på given. De spelare som får det direkt på givet belönas med extra poäng.

Under spelets gång

Den spelare som har vinden för ronden kan kasta den sten som personen själv anser ha minst nytta för. Dock måste personen berätta vilken serie samt valör stenen hade och lägga den i mitten innanför muren. Om en annan spelare skulle behöva den stenen för att skapa en kombination så kan den personen ropa vilken kombination denne kan skapa om han skulle ha stenen i mitten. På de sättet kan den spelaren få den stenen. Däremot kan endast kombinationen chow ropas av spelaren som sitter till höger om den spelaren som kastade ut stenen från början. Vill ingen ha stenen går spelet vidare i högervarv och fortsätter så tills att någon har erhållit Mahjong.

Privacy Policy