Vilka fördelar finns med med onlinespel?

Man får ofta höra om hur dåligt det är med onlinespel. Antingen spelar folk bort sina pengar, eller så sitter personer uppe hela nätterna och blir oproduktiva på dagarna.

Att ha ett barn som helst väljer tv-spel före en familjemiddag är oftast inget man ser som positivt. Men, det finns faktiskt många fördelar med onlinespel, inte minst att man tränar sin reaktionsförmåga, reaktionstid och andra spatiala förmågor. Man förbättras även sin förmåga med rumsuppfattning samt att hantera mönster och former. Dessutom tränar man båda hjärnhalvorna om man spelar online-spel med spelkonsoll, exempelvis playstation. Varför kan kopplar ihop båda hjärnhalvorna är när man lär sig samt utför kommandon på konsolen samtidigt som man kollar på tv:n eller skärmen.

Ytterligare en fördel med onlinespel som är att starkt argument varför man ska spela onlinespel är att intelligensen ökar. Det finns forskning som visar på intelligenstest att personer som spelar mycket tv-spel som inte bara går ut på att skjuta ner första bästa, utan spel som är mer strategiska, bygger upp ens intelligens.

Forskare påstår att de har ett samband med barn som spelar mycket tv- och datorspel. Till sist men inte minst har vi såklart språket som förbättras med mycket onlinespel. Sverige är ett land som inte väljer att dubba allt till svenska, utan ju mer Sverige importerar internationella produkter, desto mer internationellt språk får vi. Alla onlinespel är på engelska vilket gör att personer som spelar mycket får engelskan mer i vardagen. Detta gäller inte endast onlinespel, utan det gäller även serier, filmer, videos, texter och liknande eftersom att världen blir mer internationell. Jämför man med 30 år sedan så hade dåtidens ungdomar svårare att lära sig engelska för att de inte fanns i deras vardag på samma sätt.

Vilka nackdelar finns det med onlinespel?

Trots att spelandet har sina positiva sidor så finns det även nackdelar, speciellt om man spelar för mycket. Onlinespel kan leda till missbruk. Det är inte ovanligt att folk sitter upp hela nätterna och spela istället för att sova, vilket påverkar morgondagens jobb eller skola. Det leder i sin tur att man hamnar efter, upplevs alltid trött, får sämre inlärningsförmåga och presterar inte lika bra. Det kan i princip leda till vad som helst, exempelvis att man förlorar jobbet, inte får någon utbildning eller hamnar i dåliga umgängen.

Förhoppningsvis leder det inte så långt för dem flesta, men det finns många exempel på personer som har missbrukat onlinespel så mycket. Ytterligare en nackdel som det ännu inte finns några vetenskapliga studier till är att onlinespel skulle ha negativa effekter som skulle ge ökat övervikt samt aggressivitet. Däremot finns det studier som visar att personer som redan utövar våld och spelar mycket onlinespel som innefattar våld, blir inspirerade att utöva mer våld. De spel som man använder vapen har också visat att personer blir mer kunniga om olika vapenmodeller och vad de är kapabla till, vilket inte heller är något positivt. Onlinespel som innefattar våld eller situationer man måste skynda sig för att inte riskera att bli dödad påverkar även kroppen och hjärtat, på ett negativt sätt.

En svensk studie som kom nyligen visar att stressystemet sätts igång och fortsätter att vara på när personen i fråga går och lägger sig. När kroppen blir stressad produceras kortisol och adrenalin, samt en mängd andra slaggprodukter från kroppens metabolism. Andra studier som har gjorts i annan bemärkelse, alltså inte för onlinespel, visar att stress kan leda till övervikt. Många studier visar även att personer som är beroende av att spela onlinespel kan bli irriterade och raslösa om de inte får spela sina timmar per dag. Dessa studier visar även att många spelar och blir beroende för den spänning de upplever när de spelar.

Ett beroende av onlinespel är precis lika svårt att bli av med som sockerberoende eller cigarettberoende. Hjärnans beroendecenter blir minst lika aktiverad och ”säger ifrån” när den inte får uppleva den spänning som hjärnan är vad att få uppleva. En vetenskapsman som har forskat mycket på spelberoende i allmänhet vid namn dr Mark Griffith berättar att många försöker spela mindre men de lyckas inte med det. Det går att jämföra med personer som ska minska på sitt sockerintag men åker ändå dit för de inte kan hindra sig när det ligger framme.

Privacy Policy